Ο ΙΟΗ διοργανώνει αρκετά συχνά εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και ημερίδες και σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικών με την Ιστιοπλοΐα
και την ασφάλεια στη θάλασσα από έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές.