Κάθε χρόνο ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου οργανώνει τοπικούς αγώνες Ανοικτής Θάλασσας, Τριγώνου καθώς και J24, για να συντηρεί το αγωνιστικό ενδιαφέρον των αθλητών και μελών του.

Οι επίσημοι αγώνες που έχουν προγραμματιστεί για το 2018 με την έγκριση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας φαίνονται παρακάτω.

Καλεντάρι 2018

Ημερομηνία Ονομασία Διαδρομή Κατηγορίες Προκήρυξη Αποτελέσματα
Σαβ 03/03 
Κυρ 04/03
Φάνης Λυρώνης
Όρτσα πρύμα Optimist - Laser 4.7 - Laser RDL        pdf   Optimist   Laser
Κυρ 20/05 Αγ. Πελαγία Ηράκλειο - Αγία Πελαγία - Ντία - Ηράκλειο ORCi club    
Σαβ 09/06
Κυρ 10/06
Summer Cup Ηράκλειο - Μπαλί ή Χερσόνησος ORCi club    
Σαβ 29/9
Κυρ 30/9
Κύπελλο Ηρακλείου Όρτσα πρύμα (Διασ/κος Αγώνας) J24         
Κυρ 04/11 Ντία Ηράκλειο - περ. Ντίας - Ηράκλειο ORCi club      
Σαβ 10/11
 Κυρ 11/11
Αριάδνη Όρτσα πρύμα Optimist - Laser 4.7 - Laser RDL    
    
Σαβ 01/12
Κυρ 02/12
Κύπελλο Χριστουγέννων Όρτσα πρύμα/Ηράκλειο Ντία - Ηράκλειο ORCi club, J24