Με βάση το καταστατικό του, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου χωρίζεται σε τμήματα, εφορία Ανοικτής Θάλασσας, Τρίγωνο, Δημόσιες Σχέσεις, Τμήμα εγκαταστάσεων. Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2016 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΗ απαρτίζεται από τους:

Θέση

Ηλ.Ταχυδρομείο

Μαυράκης Νικήτας

Πρόεδρος

president<at>heryc.gr

Νικηφορίδης Νικηφόρος

Αντιπρόεδρος

vicepresident<at>heryc.gr

Μαλλιωτάκης Γεώργιος

Γενικός γραμματέας

gen_secr<at>heryc.gr

Χωραίτης Βασίλης

Ταμίας

finance<at>heryc.gr

Καμπάς Εμμανουήλ

Έφορος Εγκ/σεων & Λιμένος

infrastructure<at>heryc.gr

Μαρκομανωλάκης Νίκος

Έφορος Ανοικτής θαλασσας

offshore<at>heryc.gr

Κοσκινοπούλου Μαρία

Έφορος Τριγώνου

trigono<at>heryc.gr

Τζανής Μιχαήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

public.relations<at>heryc.gr

Κολυβάκης Γεώργιος

Μέλος

 

Για να στείλετε email πρέπει να αντικαταστήσετε το <at> με το γνωστό χαρακτηριστικό σχήμα (παπάκι)