Για την ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΟ θα πρέπει να προσκομίσετε στην γραμματεία του Ομίλου μας ή σκαναρισμένα με e-mail (στο secretary@heryc.gr) τα εξής:

1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αθλητή(ενήλικο) ή τον κηδεμόνα του (σε περίπτωση ανήλικου αθλητή)

 Ενιαία Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή τριγώνου/ανοικτής θάλασσας -> Αρχείο WordΑρχείο PDF

2. Κάρτα υγείας αθλητή (συμπληρωμένη απο Καρδιολόγο ή Παθολόγο/Παιδίατρο).

Κατεβάστε εδώ την κάρτα Υγείας: Σε μορφή WordΣε Μορφή Pdf

3. Αποδεικτικό κατάθεσης στην ΕΙΟ (15 ευρώ με αιτιολογια "Εγγραφή Ονομ/μο Αθλητη ΙΟΗ").

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ

IBAN: GR8001100800000008000744899

4. Μία φωτογραφία ταυτότητας έγχρωμη.

5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικού γέννησης αθλητή.

6. Αποδεικτικό κατάθεσης Συνδρομής Μέλους ΙΟΗ για το τρέχον έτος (25 ευρώ). 


Για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΟ θα πρέπει να προσκομίσετε στην γραμματεία του Ομίλου μας ή σκαναρισμένα με e-mail (στο secretary@heryc.gr) τα εξής:

1. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αθλητή(ενήλικο) ή τον κηδεμόνα του (σε περίπτωση ανήλικου αθλητή)

 Ενιαία Αίτηση εγγραφής/ανανέωσης αθλητή τριγώνου/ανοικτής θάλασσας -> Αρχείο WordΑρχείο PDF

2. Κάρτα υγείας αθλητή (συμπληρωμένη απο Καρδιολόγο ή Παθολόγο/Παιδίατρο).

Κατεβάστε εδώ την κάρτα Υγείας: Σε μορφή WordΣε Μορφή Pdf

3. Αποδεικτικό κατάθεσης στην ΕΙΟ (10 ευρώ με αιτιολογια "Εγγραφή Ονομ/μο Αθλητη ΙΟΗ").

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ

IBAN: GR8001100800000008000744899

4. Αποδεικτικό κατάθεσης Συνδρομής Μέλους ΙΟΗ για το τρέχον έτος (25 ευρώ).