ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η συντονισμένη προσπάθεια και οργάνωση του ΔΣ του ΙΟΗ αναγνωρίσθηκε από την  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ η οποία χορήγησε στον Όμιλό μας την ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ για το άθλημα της Ιστιοπλοΐας.

Ευχαριστούμε!