Ένα πολύ σημαντικό Διοικητικό Συμβούλιο με πλήρη απαρτία έγινε τη Δευτέρα 28/09/2020 στον ΙΟΗ του οποίου το μοναδικό θέμα του ήταν η αναδιάρθρωση και ανακατανομή θέσεων με σκοπό την ανανέωση των αρμοδιοτήτων για τη καλύτερη λειτουργία του ομίλου.

Η Νέα Σύνθεση του ΔΣ είναι η παρακάτω :

  • Πρόεδρος: Νικήτας Μαυράκης 
  • Αντιπρόεδρος: Νικηφόρος Νικηφορίδης
  • Γεν. Γραμματέας: Αννα Νικηφόρου 
  • Ταμίας: Γιώργος Μαλλιωτάκης 
  • Υπ.Δημ. Σχέσεων: Μιχάλης Τζανής 
  • Έφορος Τριγώνου: Μαριάνα Κοσκινοπούλους 
  • Έφορος Ανοικτής Θάλασσας: Μιχαλης Στρατηγάκης 
  • Έφορος Εγκαταστάσεων και Λιμένος: Μανόλης Καμπάς 
  • Υπεύθυνοι Υγειον/κής Προστασίας: Νικηφόρος Νικηφορίδης & Μαρία Στεφανάκη 
  • Βοηθός Εφόρου Τριγώνου και υπεύθυνη Τμήματος ΑμεΑ: Μαρία Στεφανάκη